Stadgar

STADGAR för Polar Club Öst.

§ 1. KLUBBENS SYFTE.
Club Polar Öst bildades den — — –. Det är en sammanslutning av ägare till Polarvagnar som vill verka för ökad sammanhållning och kontakt mellan ägarna. Klubben ordnar minst en gemensam träff varje år.

-Mer info kommer snart-